Програма за дарения на информационни и комуникационни продукти - ТехСуп

През 2009 година Фондация „Работилница за граждански инициативи” стана асоцииран партньор на Техсуп Глобал. Това партньорство създаде възможност за българските граждански организации и читалищата да имат достъп до дарения на технологични продукти.

Програмата подпомага неправителствените организации и читалищата в страната като предоставя безвъзмездно софтуер. Дарението на технологични продукти дава възможност на неправителствените организации да пренасочат средства от и без това малките си бюджети към програмни дейности.

Поръчката на легален технологичен продукт се осъществява на сайта  www.techsoup-bulgaria.org и изисква регистрация. След регистрация, можете да поръчате продуктите, които желаете да получите като дарение. Разходите свързани с доставката на заявените продукти се заплащат от организацията получател на софтуера.

Към момента за България са достъпни най-популярните продукти на Microsoft, Adobe и Symantec. 

Вашата организация може да има компютри с нелегални, безплатни или базови операционни системи – дори и получени като дарение машини или закупени компютри от неофициални дистрибутори. Програмата на Майкрософт Get Genuine предлага на Вашата организация еднократен шанс да инсталира на своите налични компютри напълно легални и обновяеми операционни системи Windows, позволяващи бързо обновяване чрез Програмата на Техсуп, когато е излязла по-нова версия и имате нужда от нея.

За да може да получите дарение Get Genuine, компютрите, на които Вашата организация ще инсталира пълна операционна система Windows трябва да имат едно от следните приложения:

 • Фалшива, пиратска, или по някакъв начин нелегална, нелицензирана или неправилно лицензирана операционна система Windows
 • Home Premium, Home Basic, илиStarterверсиите наWindows 7 илиWindows Vista
 • Home илиStarter версиитенаWindows XP
 • Linux, FreeDOS, или други операционни системи
 • Няма операционни системи
 • Дарителски кръг Развитие
 • Валя Крушкина
 • Младежка банка
 • Живо наследство
 • Дъга
 • Постоянен фонд
 • Програма за развитие на обществените фондации
 • Techsoup