Финансираме


ФРГИ е финансирала над 600 проекта на граждански групи и организации, в областта на местното развитие, и така е инвестирала над 3.6 милиона лева в развитието на България. Организациите, подкрепени от ФРГИ допълнително са привлекли над 350 хиляди лева. ФРГИ е първата българска фондация, в която е създаден първият в България корпоративен дарителски фонд, управляван от неправителствена организация (2004 година) - фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”.

ФРГИ периодично обявява нови възможности за финансиране на граждански организации. ФРГИ обявява както отделни конкурси с фиксиран срок за кандидатстванем така и текущо финансира проекти, по определени теми.  

Всички отворени конкурси се публикуват на интернет страницата на ФРГИ. Конкурсите с фиксиран срок на кандидатстване се публикиват  поне месец и половина преди крайната дата за кандидатстване. Информация за конкурсите се разпространява и чрез множество информационни бюлетини, публикации в електронни медии и специализирани интернет сайтове, директно изпращане на информация до бивши и настоящи участници в програмите на ФРГИ, както и чрез електронни писма до местни власти.

ФРГИ не финансира организации извън обявените конкурси за финансиране.


  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup