Фондове

Развитие на обществените фондации в България

Подпомага институционално укрепване на обществените фондации в България. 

Дарителски кръг

Събития, на които индивидуални дарители и представители на местния бизнес даряват  средства за финансиране на проекти за социална промяна. 

Младежка банка

Обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми „от младежи за младежи“.

Програма Дъга

Подкрепя развитието на деца и младежки от слабо развити региони,  отглеждани от свои близки, подари икономическата миграция на родителите им. 

Програма за детско и младежко развитие

Подкрепя развитието на деца и младежи в риск, чрез приемане и надграждане на силните им страни. 

Знания за успех

Подкрепя училищни настоятелства да обновят училищните библиотеки и да създадат възможности за кариерно ориентиране и развитие за учениците. 

Роботика за България

Подпомага учители да създават отбори по роботика в училищата, където преподават.  

Study iT First

Подкрепя обучението и кариерното развитие на първокурсници, изучаващи ИТ специалност в български университет.

Спортни таланти

Подпомага развитието на спортисти на възраст до 25 години, състезаващи се в индивидуален спорт. 

Програма за дарение на лицензиран софтуер TechSoup

Осигурява дарение на лецензиран софтуер на български неправителствени организации и читалища.

Фонд „Валя Крушкина“

Подкрепя и мотивира развитието обективната българска журналистика, отстоявана в името на хората. 

Фонд „Гласове“

Цели да намали проявите на насилие и агресия сред подрастващите, насочвайки енергията им в различните форми на изкуство.

Фонд „БОЯ“

Фондът цели да предостави ресурси за развитие на учениците и учителите от 18 СОУ. 

Живо наследство

Подкрепя опазването на културното материално, нематериално и природно наследство на България. 

Постоянен фонд

Набира средства, за да гарантира дългосрочно бъдещата ни финансова подкрепа на граждански инициативи и проекти, работещи за местно развитие.

Фонд „Неотложна гражданска намеса”

Чрез Фонд "Неотложна гражданска намеса", ФРГИ се стреми да даде възможност на граждански групи, организации, коалиции, мрежи и други граждански формирования да получат достъпна и бърза финансова подкрепа, с която да решат или потърсят решение на важен проблем, засягащ определена географска или професионална общност, чието решение не търпи отлагане.

Фонд „Развитие на капацитета на НПО”

Чрез Фонда за развитие на капацитета на НПО, ФРГИ има за цел да насърчи организациите да полагат целенасочени усилия за организационно развитие.

Фонд „Социална отговорност на ПИБ”

Дом, пълен с деца… Представата за него предизвиква усмивка и цял куп асоциации. Чуват се гласове, навсякъде са разпилените играчки, но неразборията не тревожи никого, а колкото е по-шумно – толкова по-весело. Ухае на вкусни гозби, а хладилникът е пълен с лакомства. В къщи с мама и татко е така.

Фонд „Избери да спортуваш”

Спортът има потенциал и променя живота на хората и общностите. Инвестираните ресурси за спорт имат мултипликационен ефект по отношение на подобряване на здравословното състояние на хората; намаляване на търсенето на здравни услуги от хора на средна и над средна възраст; намаляване на противообществените прояви в поведението на младежите; пълноценно използване на икономическия потенциал и създаване на трудова заетост.

Фонд „Хората решават”

Основна цел на фонд „Хората решават” е да се подкрепят инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие на самите хора. Приоритетно ФРГИ подкрепя решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение.

  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup