„Ти и Лидл за по-добър живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България, която се реализира в партньорство с  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

ЦЕЛ

Програмата има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна и отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Партньори на инициативата са фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

 МЕХАНИЗЪМ

 В периода от 1 май до 25 юни Лидл България ще отделя по 3 ст. от всеки касов бон. Събраните средства ще се използват за финансирането на общественозначими проекти в цялата страна.

 ЧЕТИРИТЕ ОБЛАСТИ

 Компанията ще насочи подкрепата си приоритетно към проекти, свързани с образователни инициативи за деца, опазване на околната среда, култура и историческо наследство, както и здравословен начин на живот.

 КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 В периода 3 май – 25 юни 2017 г. по програмата могат да кандидатстват неправителствени организации (сдружения, фондации, организации с нестопанска цел, читалища и училищни настоятелства) на официалния сайт на инициативата lidl.bg/ti.   

 ГРАНТ

 Проектите, одобрени за финансиране, ще получат грант в размер на до 10 000 лева. Средствата ще се използват за реализирането на проектите.


 За въпроси и повече информация: 

 Телефон: +359 2 954 97 15

 E-mail lidl@wcif-bg.org