Дарете

ФРГИ предлага различни възможности за това да станете част от истинската промяна в България и да подкрепите гражданите на различни населени места в опитите им да променят за добро своето село, град, професионална или възрастова група. Развитието на България и нейните общности, както и участието на гражданите в този процес набира скорост.  Позабравeните ценности като солидарност, грижа, гражданска активност, загубени за повече от 40 години се възвръщат, макар и бавно. Именно, ВИЕ, с вашата подкрепа може да дадете възможност тези добродетели да станат част от живота на българите.

 Вашата подкрепа може да постигне значими промени в качеството на живот на хората, подобрявайки значимо околната среда, културата, образованието, здравето и икономическото им състояние. Така, Вие, може да станете част от процеса на възстановяване на България и превръщането й в наистина добро място за живот. Вашата подкрепа е инвестиция в бъдещето на България.

  • Дарителски кръг Развитие
  • Валя Крушкина
  • Младежка банка
  • Живо наследство
  • Дъга
  • Постоянен фонд
  • Програма за развитие на обществените фондации
  • Techsoup