Конкурс за популяризиране на подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни

03.02.2017

Документи за кандидатстване Указания за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване
Декларация
Бюджет

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира конкурс за кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и създаване на умения.


Кой може да кандидатства?

В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми за детско и младежко разивтие на Фондация „Работилница за граждански инициативи“: Програма „Дъга“ 2015-2017 и Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето.


До кога може да се кандидатства?

Крайният срок за кандидатстване е 3 април 2017 г.


Как се кандидатства?

Кандидатстването става чрез изпращане на:

 • Формуляр за кандидатстване
 • Декларация
 • Формуляр за бюджет на кампанията
 • Автобиографии на ключови експерти (не е задължително)

 Документите се изпращат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org до 3 април 2017 г.


 Подкрепени ще бъдат кампании, които:

 • Демонстрират креативност и иновативност;
 • Използват технологични решения за реализиране на кампанията;
 • Показват добро познаване на целевите публики и са дефинирали конкретни послания към тях;
 • Оказват влияние върху поведението на представители на различни целеви публики или институционални практики

  


 • Дарителски кръг Развитие
 • Валя Крушкина
 • Младежка банка
 • Живо наследство
 • Дъга
 • Постоянен фонд
 • Програма за развитие на обществените фондации
 • Techsoup